vrijwilligers

De vrijwilligers van Stichting Grote Kerk Naarden zijn net als het monumentale gebouw van onschatbare waarde. De vrijwilligers ondersteunen de activiteiten van de stichting met groot enthousiasme. Onderling is een goede verstandhouding; er wordt hard gewerkt maar ook veel gelachen! De groep, bestaande uit ongeveer 60 vrijwilligers is verdeeld over de volgende teams:

H e t   A c t i v i t e i t e n  T e a m

Onze (voornamelijk mannelijke) vrijwilligers Activiteiten zijn vaak in de kerk te vinden en zorgen ervoor dat de kerk gereed is voor de eerstvolgende gebruiker. Er wordt heel wat gesjouwd. Elke zondag staan de stoelen rond de preekstoel klaar voor de eredienst. Voor concerten worden stoelen klaargezet in lengteopstelling, terwijl de kerk stoelenvrij dient te zijn voor een diner of beurs. Soms betekent het dat er zaterdagavond laat ‘omgebouwd’ moet worden. Wanneer een podium nodig is, assisteren de vrijwilligers bij het bekleden en afrokken. Tijdens evenementen zijn zij aanwezig ter bescherming van het monument, als vraagbaak voor bezoekers en sommigen als suppoost tijdens concerten om de veiligheid van de concertgangers te waarborgen. Daarnaast is dit A-Team inzetbaar als vliegende brigade voor reparaties en klusjes. Bij logistiek ingewikkelde evenementen denken de vrijwilligers mee.

H e t  T o e r i s m e  T e a m

Deze groep vrijwilligers vormt tijdens de zomermaanden het kloppend hart van de kerk! Het Toerisme Team bestaat uit rondleid(st)ers en winkelgastheren/vrouwen. De rondleid(st)ers lopen in de kerk en verschaffen informatie aan toeristen. Soms vragen bezoekers spontaan om uitleg, soms vraagt de rondleid(st)er of er vragen zijn. Vaak ontstaat er een bijzondere gesprek. Rondleid(st)er die dat wensen, kunnen ook gevraagd worden om een groepsrondleiding te verzorgen buiten het seizoen. Uiteraard worden rondleid(st)ers vooraf opgeleid! Sommigen hebben een eigen, bijzondere interesse of specialisme. De winkelgastheren/dames zorgen voor de verkoop van onze artikelen en heten alle bezoekers welkom. Vaak worden buitenlandse bezoekers gewezen op de informatie in eigen taal. Tijdens tentoonstelling zorgen de winkelgastheren/dames voor de verkoop van kaartjes en/of het bijhouden van bezoekersaantallen. Een normale dag wordt verdeeld in twee shifts van 3 uur (de kerk is open vanaf 10:30 uur). Tijdens een shift is zowel een rondleid(st)er als winkelgastheer/vrouw aanwezig. De samenstelling kan wisselen, waardoor u steeds andere collega’s ontmoet. U wordt tijdens de eerste gezamenlijke vergadering gevraagd het rooster in te vullen. Hierdoor kunt u zelf beslissen wanneer en hoe vaak u wilt helpen. Het streven is om tenminste eens per week aanwezig te zijn. De roosters worden elke maand opnieuw ingevuld. Aan het eind van het seizoen wordt een bijzondere excursie met het voltallige T-Team gemaakt!

H e t  C o n c e r t  T e a m

Wat is er heerlijker dan ’s avonds in de kerk luisteren naar een concert? De vrijwilligers die koffie schenken in de pauze missen geen noot! Zij assisteren de cateraar achter de buffetten en zorgen dat de concertgangers in korte tijd voorzien zijn van een pauzedrankje. U komt een uurtje voor aanvang van het concert naar de kerk. Na het indelen van de vrijwilligers over verschillende teams worden de buffetten gecontroleerd. In de pauze wordt er hard gewerkt, maar is er genoeg tijd voor een praatje. De buffetten worden na het concert door de cateraar opgeruimd. Het C-Team is servicegericht en liefhebber van klassieke muziek!