vrienden van de grote kerk

Het is het mooiste monument van het Gooi, en misschien wel van Nederland.
Zonder de Grote Kerk is de vesting de vesting niet. Met veel energie en trots hebben vele generaties bijgedragen aan de bouw, het onderhoud en verdere verfraaiing.

En ook wij streven ernaar de schoonheid en het karakter van de kerk voor de generaties na ons te behouden.

V r i e n d e n  v a n  d e  G r o t e  K e r k  N a a r d e n

De Vereniging, opgericht in 1993, heeft bijgedragen aan vele projecten. Bijvoorbeeld de muziekinstallatie, de orgelversiering, de diakenenborden, de verrijdbare winkel en het luidklokje waren er niet zonder bijdragen van de Vrienden. En we zitten nog boordevol plannen.

W o r d  V r i e n d !

Al voor € 30 per jaar bent u lid van de vereniging. U mag natuurlijk ook een lidmaatschap cadeau geven, of zelf vriend voor het leven worden.

A a n d a c h t  v o o r  V r i e n d e n

Vanzelfsprekend levert uw lidmaatschap ook u wat op. Wij houden u op de hoogte van concerten en evenementen, en bedingen daarvoor kortingen. Ieder voorjaar organiseren we een lezing door een bekende spreker, de algemene ledenvergadering met een klein concertje en diverse andere ledenbijeenkomsten, meestal afgesloten met een aardige borrel. Wie kan er nu zonder vrienden?!

vrienden