tongewelf

V o o r a f b e e l d i n g e n

Aan de noordzijde vertellen 10 voorstellingen de belangrijkste heilsfeiten: Gethsemane en Jezus’ lijden, dood, graflegging, opstanding en hemelvaart en als laatste de uitstorting van de Heilige Geest. Elke afbeelding is gekoppeld aan een zgn. voorafbeelding uit het Oude Testament aan de zuidzijde. 

V o o r b e e l d e n

Voorbeelden van zulke combinaties (‘typologieën’) staan in plaatjesboeken als de Biblia Pauperum. Deze is ca. 1470 gedrukt in Haarlem.Om de kerk zo mooi mogelijk te maken, hebben de schilders bestaande voorbeelden gekopieerd uit werk van o.a. Jacob Cornelisz van Oostsanen en Albrecht Dürer.