rouwen

Wanneer een dierbare is overleden, zult u veel moeten organiseren. Een herdenkingsdienst of –bijeenkomst en het zoeken naar een geschikte locatie kunnen daar onderdeel van zijn.

De Grote Kerk Naarden is een plek waar velen voor kiezen vanwege de schoonheid en de bereikbaarheid van het gebouw. Daarnaast is de ruimte flexibel in te delen voor zowel kleine als zeer grote herdenkingsbijeenkomsten. Er is ruimte voor condoleren, voor koffie of een lunch en ruimte voor de familie om zich even terug te trekken.

Herdenkingsdiensten worden door onze medewerkers met zeer veel zorg voorbereid. In overleg met uw contactpersoon wordt het programma doorgenomen. In welke opstelling wilt u samenkomen? Wie is de voorganger of spreker? Wilt u muziek afspelen of laten uitvoeren door musici en wilt u een registratie van de bijeenkomst? Is er een kleurenthema? Wat zijn uw cateringwensen?
Naar aanleiding van het overleg en een bezoek aan de kerk wordt een draaiboek gemaakt, dat wij delen met de overige betrokkenen, zodat er niets aan het toeval overgelaten wordt. Onze medewerkers begeleiden de bijeenkomst of dienst zoveel mogelijk op de achtergrond.

U kunt ons bellen over de beschikbaarheid van de kerk. Wanneer ons kantoor gesloten is, krijgt u via het antwoordapparaat een telefoonnummer voor noodgevallen.

N.B. Leden van de Protestantse Gemeente te Naarden dienen eerst contact op te nemen met het Kerkelijk Bureau (telefonisch via 035-6943027).