Torentje heeft een nieuw jasje!

De restauratie van het torentje op het dak van Grote Kerk Naarden is klaar. De afgelopen maanden hebben het houten torentje en de kroon daar bovenop een nieuw ‘jasje’ van lood gekregen. Deze werkzaamheden zijn een onderdeel van de gehele renovatie van het dak van de kerk, die in november 2018 gestart is. Directeur Ellen Snoep heeft onlangs dit bijzondere moment gemarkeerd door de windvaan die bovenop het torentje hoort, weer terug te plaatsen.

Voor de renovatie van het torentje is de oude loodbescherming verwijderd. Op de foto ziet u het houten geraamte bestaande uit een toren met daarop een ui-vormige kroon. Deze zijn nu weer helemaal voorzien van nieuw loodbeslag. Boven op deze bekroning staat een ijzeren kroon met daarop twee gouden bollen en een vergulde windvaan.
Lood is de beste en meest duurzame bescherming van een houten constructie als het torentje. Voor het loodbeslag is zogenaamd 35 ponds lood gebruikt (35 kilo per m2). De oude loden laag was gesoldeerd, maar dat maakte de bescherming kwetsbaar voor lekkage. Bij het nieuwe beslag zijn alle naden gefelst, oftewel gevouwen.
In het torentje hangt straks ook weer het zogenaamde luidklokje. Zodra de steigers rondom het torentje verwijderd zijn, kan dit klokje ook weer gebruikt worden.

Windvaantje weer op z’n plek, eerste mijlpaal in het project nieuw dak!

Bekijk het filmpje hier.

Op 11 april 2019 kwamen een aantal VMBO-leerlingen bij de leidekkers kijken hoe zij aan het werk waren. Hopelijk hebben de leidekkers van Jobse hen zo enthousiast gemaakt voor dit prachtige vak dat we over een aantal jaren een paar nieuwe dakdekkers in Nederland hebben!

zo was de oude situatie onder de oude leien

zo wordt de bliksembeveiliging aangelegd

veiligheidshaak en monnikskap. De monnikskap zorgt voor ventilatie via het dak.

veiligheidshaak nieuw.

Oude en nieuwe situatie.

Soms valt er wel eens een leitje, gelukkig op het oude gedeelte.

Spijkers waarmee de leitjes worden vastgespijkerd.

Ook het daktorentje staat inmiddels helemaal in de steigers zodat daar al het loodwerk kan worden vervangen. De leidekkers kunnen inmiddels na wat slecht-weer-dagen weer volop nieuwe leitjes leggen.

Dinsdag 5 februari jl. hamerde Trude Schermer, bestuurslid van de Stichting, het eerste leitje op het dak in het bijzijn van architect Paul van Vliet en de leidekkers die de rest van de 88.000 kg leitjes gaan leggen.

De nieuwe leitjes.

Afgelopen donderdag waren de mannen van Jobse nog vol aan de slag op het dak, vrijdag was de eerste lading nieuwe leitjes gearriveerd. Door de sneeuw moesten ze nog even wachten totdat ze op het dak konden worden gelegd.

Keurmeester Klaas Boeder heeft in bijzijn van o.a. architect Paul van Vliet uit Loosdrecht en Robert de Hamer van Leidekkersbedrijf Jobse de eerste lading leitjes in Ittervoort goedgekeurd. Nu komen ze richting Naarden!

De steigers aan de Noordzijde zijn klaar. Inmiddels heeft Comenius sinds deze week gezelschap gekregen van onze steigerbouwers.

Na week drie komt de steiger al tot aan het dak!

Steigerbouw Noordzijde na week 1.

Renovatie van het dak van Grote Kerk Naarden van start
Het leien dak van de Grote Kerk Naarden is dringend aan renovatie toe. Om het prachtige en unieke  500-jaar oude tongewelf daaronder te blijven beschermen is het noodzakelijk dat de leien van het dak vervangen worden.
Stichting Grote Kerk Naarden heeft onlangs van het Ministerie van OCW een substantiële subsidie ontvangen om deze renovatie te kunnen uitvoeren. Het in totaal benodigde bedrag is nog niet helemaal bereikt, maar er is voldoende om te starten.

Bouwwerkzaamheden
Op maandag 26 november 2018 wordt gestart met de steigerbouw aan de noordzijde van de kerk. De steiger is naar verwachting op 28 januari 2019  gereed. Vanaf 29 januari 2019 wordt de oude leibedekking gedemonteerd en worden de nieuwe leien gelegd. Tevens wordt gestart met het loodwerk van het torentje met het luidklokje, de zogenaamde vieringtoren.
Eind april 2019 wordt begonnen met het opbouwen van de steigers aan de zuidzijde van de kerk. Het herstel van de leibedekking aan de zuidzijde zal naar verwachting half juli 2019 starten.
De laatste fase is de koorzijde (Markstraatzijde) van de kerk. De steigers hiervoor worden opgebouwd vanaf half december 2019, waarna herstel van de leibedekking vanaf eind januari 2020 is voorzien.
Het project zal naar verwachting gereed zijn eind september 2020. Uitvoering is opgedragen  aan leidekkers- en loodgietersbedrijf Jobse uit Middelburg en steigerbouwer Dejo uit Nijkerk. De projectarchitect is Paul van Vliet uit Loosdrecht.

Publiekssteiger en documentatie
Medio 2019 wordt de steiger gedeeltelijk opengesteld voor publiek zodat geïnteresseerden de renovatie kunnen bekijken. In het voorjaar van 2019 zullen wij hierover het publiek informeren.
De uitvoerders van het project zullen de overlast van het bouwen van de steigers en de werkzaamheden tot een minimum proberen te beperken.

De leigroeve Theis-Böger te Buddenbach in Duitsland waar de leien voor Grote Kerk Naarden worden geproduceerd.

De nieuwe leien.

Op 26 november 2018 rijdt de eerste vrachtwagen met steigermateriaal het terrein rondom Grote Kerk Naarden op. Ze zijn begonnen met de dakrenovatie!
Restauratie-architect Paul van Vliet wordt geïnterviewd door RTVNH over de werkzaamheden.