Na week drie komt de steiger al tot aan het dak!

Steigerbouw Noordzijde na week 1.

Renovatie van het dak van Grote Kerk Naarden van start
Het leien dak van de Grote Kerk Naarden is dringend aan renovatie toe. Om het prachtige en unieke  500-jaar oude tongewelf daaronder te blijven beschermen is het noodzakelijk dat de leien van het dak vervangen worden.
Stichting Grote Kerk Naarden heeft onlangs van het Ministerie van OCW een substantiële subsidie ontvangen om deze renovatie te kunnen uitvoeren. Het in totaal benodigde bedrag is nog niet helemaal bereikt, maar er is voldoende om te starten.

Bouwwerkzaamheden
Op maandag 26 november 2018 wordt gestart met de steigerbouw aan de noordzijde van de kerk. De steiger is naar verwachting op 28 januari 2019  gereed. Vanaf 29 januari 2019 wordt de oude leibedekking gedemonteerd en worden de nieuwe leien gelegd. Tevens wordt gestart met het loodwerk van het torentje met het luidklokje, de zogenaamde vieringtoren.
Eind april 2019 wordt begonnen met het opbouwen van de steigers aan de zuidzijde van de kerk. Het herstel van de leibedekking aan de zuidzijde zal naar verwachting half juli 2019 starten.
De laatste fase is de koorzijde (Markstraatzijde) van de kerk. De steigers hiervoor worden opgebouwd vanaf half december 2019, waarna herstel van de leibedekking vanaf eind januari 2020 is voorzien.
Het project zal naar verwachting gereed zijn eind september 2020. Uitvoering is opgedragen  aan leidekkers- en loodgietersbedrijf Jobse uit Middelburg en steigerbouwer Dejo uit Nijkerk. De projectarchitect is Paul van Vliet uit Loosdrecht.

Publiekssteiger en documentatie
Medio 2019 wordt de steiger gedeeltelijk opengesteld voor publiek zodat geïnteresseerden de renovatie kunnen bekijken. In het voorjaar van 2019 zullen wij hierover het publiek informeren.
De uitvoerders van het project zullen de overlast van het bouwen van de steigers en de werkzaamheden tot een minimum proberen te beperken.

De leigroeve Theis-Böger te Buddenbach in Duitsland waar de leien voor Grote Kerk Naarden worden geproduceerd.

De nieuwe leien.

Op 26 november 2018 rijdt de eerste vrachtwagen met steigermateriaal het terrein rondom Grote Kerk Naarden op. Ze zijn begonnen met de dakrenovatie!
Restauratie-architect Paul van Vliet wordt geïnterviewd door RTVNH over de werkzaamheden.