orgels

Bätz/Witte orgel

B ä t z / W i t t e  o r g e l

Tot de inventaris van de kerk behoort een drietal orgels. Het tegen de torenwand geplaatste hoofdorgel, dat in 1862 door C.G.F. Witte van de firma J. Bätz en Comp. werd gemaakt, is het laatste grote werk van deze orgelmaker dat is voorzien van een rugpositief. Het orgel is geheel in zijn oorspronkelijke staat bewaard gebleven en op grond daarvan op de Rijksmonumentenlijst geplaatst. De herplaatsing van het binnenwerk van het orgel geschiedde door de firma Flentrop uit Zaandam in 1979, na de restauratie van de kerk.

De Grote Kerk heeft ooit een van de oudste orgels van Nederland bezeten. Dit orgel uit 1520 raakte in het midden van de 19e eeuw onbruikbaar. Op 28 mei 1860 ondertekenden de kerkvoogden van de Naardense Grote Kerk een contract met de firma Witte uit Utrecht ter levering van een nieuw orgel. Adviseur was de toenmalige organist van de Haarlemse Bavo-kerk, G. Bastiaans. Na goedkeuring door Bastiaans werd het nieuwe orgel in gebruik genomen op 28 september 1862.

Na de grote restauratie van het kerkgebouw tussen 1965 en 1978 moest het binnenwerk van het orgel iets gewijzigd worden opgesteld: het pijpwerk van het derde klavier, voorheen opgesteld achter dat van het hoofdwerk, vond een nieuwe plaats boven het hoofdwerk. De klankgeving / intonatie van 1862 bleef integraal bewaard.

Het orgel heeft drie klavieren, hoofdwerk, rugwerk en bovenwerk (klavieromvang C-f’’’) en een vrij pedaal (C-e’), in totaal 44 sprekende stemmen. De dispositie van dit mechanische sleepladen-orgel luidt:

orgelstemmen
Flentrop koororgel

F l e n t r o p  K o o r o r g e l

Tegenover het hoofdorgel bevindt zich sinds 1938 in de koorsluiting het Flentrop koororgel. Dit orgel werd in opdracht van de firma Flentrop in 1937 vervaardigd voor de wereldtentoonstelling in Parijs. Na de tentoonstelling werd het aangekocht door de Nederlandse Bachvereniging voor de jaarlijkse uitvoeringen van Bachs Matthäus Passion. Het instrument dat reeds vele jaren in gebruik was bij de Hervormde Gemeente is sinds 1995 eigendom van de kerk. Begin 1998 is het geheel gerestaureerd. De restauratie was mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Vereniging Vrienden van de Grote Kerk Naarden.

Strümphler Kabinet-orgel

S t r ü m p h l e r  K a b i n e t – o r g e l

In 1997 heeft de kerk ook de eigendom verworven van het uit 1784 daterende Strümphler Kabinet-orgel, dat sinds 1948 eigendom was van de Bachvereniging en in de Grote Kerk stond opgesteld. Dit orgel, dat in 1975 tijdens de restauratie van de kerk onbespeelbaar was geworden, is onder toezicht van Monumentenzorg gerestaureerd en weer in de kerk opgesteld

Wybe Kooijmans

W y b e  K o o i j m a n s

Wybe Kooijmans ontving zijn muzikale opleiding aan de Verenigde Muzieklycea te Hilversum en het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam. Hierna volgde hij enige malen de Zomercursus voor Improvisatie en Interpretatie van de wereldberoemde Franse organist Jean Guillou. Vele adviezen van een langjarig oud-registrant van Feike Asma sloeg hij niet in de wind. In 1987 werd Kooijmans benoemd tot een van de organisten van de Grote Kerk Naarden; inmiddels is hij er hoofdorganist.

Op het monumentale Witte-orgel (1862) van deze kerk maakte hij meerdere cd-opnamen. Als begeleider deed hij veel ervaring op bij diverse koren en solisten, waaronder de bekende fluitist Thijs van Leer. Kooijmans is repetitor van het koor van de Nederlandse Händelvereniging en het Concertkoor Baarn. Hij concerteerde in Duitsland, Frankrijk, Engeland, Canada, Tsjechië en ook in Rusland, waar hij het orgel van de Philharmonie in Novosibirsk inwijdde.

Van 2000 tot 2004 was de organist lid van de werkgroep ‘Zingend Geloven’; thans maakt hij deel uit van een van de werkgroepen die de verschijning van het Liedboek 2012 voorbereiden. Kooijmans publiceerde tevens enkele koraalbewerkingen voor orgel.

photos23
Orgelconcerten

O r g e l c o n c e r t e n

Met drie, qua karakter zeer verschillende orgels en een geweldige akoestiek is de Grote Kerk Naarden de aangewezen plaats om mooie orgelmuziek uit te voeren – en deze te delen met liefhebbers! Speciaal voor dit doel heeft Stichting Grote Kerk Naarden de Commissie Orgelconcerten in het leven geroepen. Deze Commissie houdt zich sinds jaar en dag enthousiast bezig met het samenstellen van een gevarieerd en rijk programma. Olof Vugs, Herman van Vliet, Jaap Zwart, Arjen Leistra en vele andere organisten die hun sporen hebben verdiend, doen de kerk met veel genoegen aan.

Wybe Kooijmans, hoofdorganist van de Grote Kerk Naarden, geeft naast zijn soloconcerten enkele zogenaamde orgel-PLUS-concerten, waaraan een tweede musicus een bijdrage levert. De orgelconcerten vinden rond en gedurende de zomermaanden plaats, veelal op een donderdagavond. De prijs van een kaartje is zeer bescheiden en met een ‘orgelknipkaart’ bent u nog voordeliger uit. Kaarten en knipkaarten worden uitsluitend verkocht aan de kassa, voorafgaand aan elk orgelconcert.

Ieder voorjaar brengt de Commissie Orgelconcerten een speciaal programmaboekje uit waarin alle concerten worden beschreven. Dit boekje is verkrijgbaar in de kerk tijdens het toeristenseizoen (zomermaanden), aan de kassa voorafgaand aan elk orgelconcert – of het kan aangevraagd worden bij Stichting Grote Kerk Naarden. In het boekje staan ook de andere concerten beschreven, die door de Commissie Orgelconcerten worden georganiseerd, zoals het traditionele 4 mei- concert. Dit concert, dat traditiegetrouw een Requiem is, wordt u aangeboden door Stichting Grote Kerk Naarden. Houd onze Agenda in de gaten, ieder concert wordt erop aangekondigd!

orgel