geschiedenis

De eerste kerk

D e   e e r s t e   k e r k

Naarden, gesticht in 1350, bouwde zijn eerste stenen kerk tussen 1380 en 1440. Vanwege de oude relaties tussen Naarden en het Vrouwenstift in Elten (bij Lobith), waar Sint Vitus vereerd werd, werd de kerk hier ook aan Sint Vitus gewijd. Van deze kerk is alleen de toren over.

Toren

D e  t o r e n

De toren is van het Noordhollandse type, strak en robuust. Hij bestaat uit 3 gestapelde blokken van 15 meter op een grondvlak van bijna 12×12 m2. De versiering bestaat uit de gebruikelijke blindnissen en tufstenen traceringen. De muren zijn ca. 1,80 m dik. In 1661 kreeg de toren een spits waarboven een kroon met bal, kruis en haan. In totaal 73 m hoog en al eeuwenlang een baken voor de scheepvaart. De kruisribben van het torenportaal steunen op beeldjes van de vier westerse kerkvaders, Augustinus, Ambrosius, Hiëronymus en Gregorius.

1c
Klokken

D e  k l o k k e n

In de toren hangen 5 klokken in de toonhoogten e’ – g’ – a’ – b’ – d’. De laatste, de kleinste, is de oudste klok van het Gooi. Zij is gegoten in 1460 en heeft als randschrift:
.IC.HEET.YOSÉ.EN.BID.GODE.DAT.HI.NERDEN.WIL.BEHODEN.VOR.BRAND.PEST.ENDE.ONWEREN.O.DAT.SI.HEN.METGODE.GHENERE. STEVEN.BUTENDIIC.FECIT.
De grootste klok is een kopie van de klok die in 1629 gegoten werd door Maître François Simon uit Lotharingen. Deze werd in 1943 door de Duitsers geroofd. Van het gipsafgietsel is een nieuwe klok gegoten.

De tweede kerk

D e  t w e e d e  k e r k

In 1455 begon de vergroting van de kerk tot grotestadskerk: een laatgotische kruisbasiliek met kooromgang. Hoewel kleiner en eenvoudiger, behoort de kerk tot dezelfde familie als de grote kerken van Haarlem, Alkmaar, Dordrecht. Als eerste werd het koor verbouwd. Brand in 1468 vertraagde de bouw en liet zijn sporen na in rode verkleuringen op de pilaren van het koor. In 1479 was de kerk in zijn huidige vorm gereed en kon worden ingewijd. De bouw van de sacristie aan de zuidmuur van het koor werd in 1480 aanbesteed.

De grote kerk nu

D e  g r o t e  k e r k  n u

Sinds 1993 is de kerk in beheer van Stichting Grote Kerk Naarden. Deze stichting exploiteert het gebouw door middel van verhuur aan derden, waarvan de opbrengst ten goede komt aan het Werk aan de Kerk.De Grote Kerk Naarden wordt elke week gebruikt voor de zondagse eredienst van de Protestantse Gemeente te Naarden. 

photos38